Dovolujeme si nabídnout několik učebních materiálů ČEŠTINY PRO CIZINCE vypracovaných autory dlouhá léta odborně činnými v oboru češtiny jako cizího jazyka i při její výuce u cizinců na českých a zahraničních vysokoškolských pracovištích.


Vedle dvou našich poměrně rozsáhlých stěžejních učebních materiálů Čeština pro cizince H+H, a to Czech for Foreingers a Чешский язык для иностранцев, určených anglicky, resp. rusky mluvícím zájemcům o hlubší kognitivní osvojení si češtiny v rozsahu tzv. základního kursu, jejichž předností může být snadná modifikovatelnost podle požadované hloubky osvojení si učiva, zahrnuje náš soubor učebnic češtiny pro cizince také několik materiálů pro vstupní část výuky - s důrazem na dobré zvládnutí výslovnosti a získání předpokladů pro úspěšné studium jazyka v dalších etapách (jakýsi "osmělovací" kurs), a to pro zájemce dospělé (První kroky) i dětské (Ahoj, jak se máš?). Publikace Čeština jako cizí jazyk je pak určena vyučujícím s hlubším zájmem o problematiku češtiny jako cizího jazyka

Přejeme všem zájemcům o studium češtiny i jejich pedagogům "šťastnou ruku" při volbě vhodných učebních materiálů a mnoho hezkých chvil strávených v jejich společnosti.

Karla a Josef Hronovi