Dovolujeme si nabídnout Vám několik učebních materiálů ČEŠTINY PRO CIZINCE vypracovaných autory dlouhá léta odborně činnými v oboru češtiny jako cizího jazyka i její výukou na českých a zahraničních vysokoškolských pracovištích.


Vedle učebnic pro dospělé - modifikovatelných podle požadované hloubky osvojení si učiva - zahrnuje náš soubor učebnic češtiny pro cizince přednostně materiály pro vstupní část výuky - s důrazem na dobré zvládnutí výslovnosti a získání předpokladů pro úspěšné studium jazyka v dalších etapách (jakýsi "osmělovací" kurs), a to pro dospělé i dětské zájemce. Několik našich publikací je pak určeno vyučujícím s hlubším zájmem o problematiku češtiny jako cizího jazyka; jim mohou posloužit i některé dnes již archivní materiály.

Přejeme Vám i Vašim pedagogům "šťastnou ruku" při volbě učebnic a mnoho hezkých chvil strávených v jejich společnosti.

Karla a Josef Hronovi